PROTOKÓŁ: certyfikaty i gwarancje

Chi Siamo

Oferujemy produkty wysokiej jakości, certyfikowane i gwarantowane dzięki ciągłym testom produktów wychodzących, wykorzystaniu wyłącznie materiałów pierwszej jakości i pełnym poszanowaniu wymagań REACH dla bezpieczeństwa, ludzkiego zdrowia i środowiska.

Od 2009 roku posiadamy różne krajowe i międzynarodowe certyfikaty, które pozwoliły nam zoptymalizować i udoskonalić nasze procesy.

OHSAS

UNI ISO 45001:2018

Bezpieczeństwo i zarządzanie zdrowiem pracowników

Ten standard pozwala zarządzać “w sposób organiczny i systematyczny “ bezpieczeństwem pracowników bez zakłócania struktur organizacyjnych firmy i polepsza jego wydajność.

Cele:
  • Zminimalizować lub wyeliminować ryzyko / niebezpieczeństwa związane z działalnością personelu
  • Zaangażowanie i motywowanie pracownikow dzięki szkoleniom, ulepszonym i bezpieczniejszym warunkom pracy
  • Zapewnienie audytow wewnętrznych zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych odstępach czasu, kontroli sprawności, odpowiedniości i skuteczności

Rok pierwszego wydania: 2010 (odnowienie roczne)

Wyświetl certyfikat

ISO 9001

UNI EN ISO 9001:2015

System jakości

Ten międzynarodowy standard jest podstawą wdrażania systemow jakości na całym świecie, zamiast innych wymagań opublikowanych w przeszłości.

Cele:
  • Poprawia wiarygodność i wizerunek
  • Poprawia zadowolenie klientow
  • Ulepsza procesy, ktore tworzą wartość dla klienta pod względem wydajności, eliminacji marnotrawstwa i niewielkiej liczby błędow
  • Usprawnia proces decyzyjny
  • Pracownicy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do generowania wartości

Rok pierwszego wydania: 2003 (odnowienie trzyletnie)

Wyświetl certyfikat